*VALSUL VIETII* - un site despre viata !

20100820

DESPRE KARMA


 Introducere la cartea Astrologia karmică .


Omul pe pământ se compune din trup, suflet şi spirit. Trupul este supus legilor eredităţii, naşterea şi moartea îl guvernează. Sufletul este supus legilor destinului pe care omul şi l-a creat singur; acest destin creat de om îl numim karmă. Spiritul omului apare într-una din vieţile sale ca o repetare a sa, împreună cu roadele vieţilor sale din trecut, din vieţile sale anterioare. Omul, prin tot ceea ce gândeşte, simte şi făptuieşte într-o întrupare depune germeni pentru destinul său viitor, al său şi al lumii în care îşi va desfăşura viitoarea viaţă pământească.

Astrologia karmică evidenţiază cauzele diverselor situaţii apărute în viaţa unei entităţi. Prin conştientizarea lor omul poate să-şi perfecţioneze evoluţia actuală. Astrologia karmică are la bază fenomenul de reîncarnare, adică existenţa unui lung şir de vieţi (încarnări) în care sufletul şi spiritul omului îmbracă succesiv alte şi alte corpuri fizice, necesare misiunilor sale dintr-un anumit moment al evoluţiei individuale. Termenul care defineşte acest ciclu al reîncarnărilor unei entităţi umane este samsara. Acest lanţ al vieţilor unei entităţi umane poate include zeci de vieţi (reîncarnări) avute în diferite zone ale Geei. Numărul vieţilor unei entităţi umane într-un interval de 2000 de ani este şapte. Acestea se succed în ordine cronologică şi sunt strâns legate una de cealaltă, persoana trebuind să preia la sfârşitul fiecărei vieţi un bilanţ al realizărilor sale. Acesta va deveni capital de pornire al vieţii următoare. Pe baza lui persoana îşi modelează şi proiectează coordonatele viitoarei vieţi, alegându-şi locul, momentul naşterii, părinţii etc., în funcţie de nivelul evolutiv pe care îl posedă şi de datoriile karmice pe care le-a acumulat.

Karma reprezintă acumularea consecinţelor bune şi rele, generate de faptele entităţii pe parcursul încarnărilor sale. Pentru a-şi putea alege părinţii, aceasta trebuie să caute printre persoanele cu care s-a mai întâlnit în alte vieţi şi să aleagă în aşa fel încât să-şi poată achita datoriile pe care le are faţă de aceştia, dar şi aceştia faţă de ea. Scopul acestui lung şir al încarnărilor unei entităţi umane este desăvârşirea continuă a calităţilor, corijarea defectelor pentru a putea ajunge la perfecţiune. Este necesar ca ea să treacă prin foarte multe experienţe, bune şi rele, pentru a putea învăţa tot ceea ce îi oferă existenţa în planul fizic al Geei.

Fenomenul de reîncarnare este amintit în scrierile celebrului teolog Origene, care a trăit în secolul IV, în a cărui vastă operă găsim explicat, susţinut şi exemplificat cu texte din cărţile originale ale Bibliei, tot ceea ce se poate cunoaşte despre acest subiect. Origene a fost sanctificat şi ulterior anatemizat de biserica creştină. Biblia, în varianta sa originală, conţinea numeroase referiri la reîncarnare considerând-o ca pe ceva firesc.

La conciliul de la Constantinopol, din anul 553, împăratul Justinian, pentru a satisface dorinţa de sanctificare a soţiei sale, Teodora, a impus clerului să cenzureze din Sfânta Scriptură orice referire la reîncarnare. Împărăteasa Teodora, care în tinereţe profesase meseria de curtezană şi acumulase o karmă ce trebuia ispăşită, a dorit să elimine conceptul de reîncarnare pentru a putea fi sanctificată. Deşi cenzura aplicată asupra variantei iniţiale a cărţilor Bibliei a continuat, totuşi mai există şi în varianta actuală, cea aprobată de Sfântul Sinod al BOR referiri la acest concept. Pentru exemplificare cităm pasajul: "Şi Ioan, care de fapt era Ilie, dar ei nu l-au cunoscut" cu referire la Sf. Ioan Botezătorul.

***

Astrologia karmică se bazează pe principiul reîncarnării. Vieţile oamenilor se repetă şi se vor repeta până când va fi atinsă perfecţiunea. Horoscopul karmic dezvăluie chipul nostru adevărat, entitatea însăşi, încarnată într-un anumit moment, într-o identitate anume. O entitate care a trăit poate mii de vieţi, în timpuri şi locuri diferite şi care are predispoziţiile sale specifice, tendinţele sale specifice de a se comporta într-un anume fel, de a provoca anumite situaţii.

Aceste tendinţe sunt acumulate în timp, sunt rezultatele trecutului, aşa după cum viitorul va fi rezultatul prezentului. "Cum ne năştem, aşa vom dormi", spune un vechi  proverb românesc, iar Legea Karmei este tocmai eterna Lege a Cauzei şi Efectului. Nu există efecte fără o cauză anume: faptele, gândurile, sentimentele noastre, constituie cauza ce determină apariţia unei karme personale. E destinul pe care ni l-am modelat prin ceea ce am gândit, simţit, făptuit în vieţile anterioare şi pe care îl construim în continuare.


Poziţiile planetelor retrograde, prin dificultăţile şi obstacolele pe care le aduc, amintesc tocmai acest lucru: cândva, într-o altă viaţă, am greşit într-un anumit domeniu şi de această dată ne-am propus să reparăm greşeala. Dacă ne propunem de mai multe vieţi, fără succes, acelaşi lucru, Saturn apare retrograd. Cu cât sunt mai multe planete retrograde într-un horoscop, cu atât destinul acestei persoane e mai complex, karma sa e mai grea, dar şi şansele de evoluţie sunt mai mari.

Când un horoscop nu are nici o planetă retrogradă, avem de-a face cu o persoană modestă, prudentă, care are mari dificultăţi în a înfrunta problemele reale ale existenţei. În cazul acesta, persoana şi-a propus să rezolve foarte puţin din bagajul său karmic şi în prezent va avea o viaţă relativ liniştită.

Aspectele unghiulare formate de planetele retrograde au de asemenea un rol deosebit de important. Cele negative sunt indiciul repetării unor tendinţe rele până când au devenit obişnuinţă (cuadratura e considerat cel mai dur aspect, dar are şi un avantaj: constrânge Eul să acţioneze, să se schimbe); aspectele pozitive indică deprinderi bune, acumulate de-a lungul timpului.
Alexandru  Nicolici
(din cartea  ASTROLOGIA KARMICA )


FLORILE  PASIUNII .
http://viata-flori-bijuterii-prietena.blogspot.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu